Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 3

Натурал тоонуудыг дараах байдлаар цувуулан бичив.


$2024$ дахь тоо дээрээсээ хэд дэх мөрөнд бичигдэх вэ?

Бодсон: 776

1.0 оноо: 179

0.0 оноо: 597