Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 4

$2024$ тооны цифрүүдийн нийлбэр $8$-тай тэнцүү. $2024$-ийг оруулаад нийт хэдэн дөрвөн оронтой тооны цифрүүдийн нийлбэр $8$-тай тэнцүү байх вэ?

Бодсон: 776

1.0 оноо: 87

0.0 оноо: 689