Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 5

Цифрүүдийн нийлбэр нь 7-той тэнцүү натурал тоонуудыг багаас нь их рүү жагсаан бичив. Уг жагсаалтын $n$-р тоог $a_n$ гэж тэмдэглэе. Жишээлбэл $a_1=7$, $a_2=16$, $a_3=25$. Хэрвээ $a_n=1006$ бол $a_{9n}$ хэдтэй тэнцүү вэ?

Бодсон: 776

1.0 оноо: 5

0.0 оноо: 771