Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 6

$a$, $b$, $c$ натурал тоонууд болог.
$$\left[\dfrac{a+b}{c}\right]+\left[\dfrac{b+c}{a}\right]+\left[\dfrac{c+a}{b}\right]$$
нийлбэрийн авч болох хамгийн бага утгыг ол.

Бодсон: 776

1.0 оноо: 85

0.0 оноо: 691