Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 7

$7$-д хуваахад $3$ үлдэгдэл өгдөг, $9$-д хуваахад $6$ үлдэгдэл өгдөг хамгийн бага гурван оронтой тоог ол.

Бодсон: 776

1.0 оноо: 378

0.0 оноо: 398