Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 1

$\log_4(x+2y)+\log_4(x-2y)=1$ бол $(x-y)^2$-ын авч болох хамгийн бага утгыг ол.

Бодсон: 389

1.0 оноо: 21

0.0 оноо: 368