Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 2

Ямар нэг $m$ натурал тооны хувьд
$$\left(m+\dfrac{1}{2023}\right)^2 < N < \left(m+\dfrac{1}{2022}\right)^2$$
тэнцэтгэл биш биелдэг байх хамгийн бага бүхэл тоо $N$-ийг ол.

Бодсон: 389

1.0 оноо: 8

0.0 оноо: 381