Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 3

$f(n)=\left\{\begin{array}{cl}
n-2, & n > 2200\\
f(f(n+5)), & n\le 2200
\end{array}\right.$ гэж тодорхойлогдсон $f\colon\mathbb N\to\mathbb N$ функц өгөгдөв. $f(2023)=?$

Бодсон: 389

1.0 оноо: 40

0.0 оноо: 349