Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 6

Зөв зургаан өнцөгтийн эсрэг оройнуудыг диагоналуудаар нь холбож зургаан зөв гурвалжинд хуваажээ. Гурвалжин бүрийг улаан, ногоон, хөх өнгийн аль нэгээр, аль ч хөрш хоёр гурвалжин ялгаатай өнгөтэй байхаар хэчнээн аргаар будаж болох вэ?


Бодсон: 389

1.0 оноо: 21

0.0 оноо: 368