Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 8

$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{24}$ тэгшитгэлийн бүхэл шийдийн тоог ол.

Бодсон: 389

1.0 оноо: 1

0.0 оноо: 388