Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, 7

Хэрвээ $x^4-x^3-ax^2+bx-6$ олон гишүүнт $(x-1)^2$-д хуваагддаг бол $a+2b$ нийлбэрийг ол.

Бодсон: 2502

1.0 оноо: 666

0.0 оноо: 1836