Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Дүнгийн талаар

Дүнтэй холбоотой санал хүсэлтийг барагдуулж дууслаа.

Дүнг олимпиадын хороогоор хэлэлцээд шалгарсан сурагчдын нэрсийг танилцуулна.

Ираны геометрийн олимпиадад оролцох сурагчдын нэрсийг удахгүй зарлана.

Бага 1 (1-2) хувийн дүн үзэх

Бага 2 (3-5) хувийн дүн үзэх

Дунд 1 (6-8) дүн, I өдөр

Дунд 1 (6-8) дүн, II өдөр

Дунд 2 (9-10) дүн, I өдөр

Дунд 2 (9-10) дүн, II өдөр

Ахлах (11-12) дүн, I өдөр

Ахлах (11-12) дүн, II өдөр

Нийтэлсэн: 2021-10-31, Сүүлийн засвар: 2021-10-31