Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I шатны сонгон шалгаруулалтын удирдамж

Математикийн олимпиадын хорооноос олимпиадад дур сонирхолтой сурагчдыг олимпиадад бүрэн хамруулах, үндсэн даваанд зохих бэлтгэл хангасан сурагчдыг сонгон оролцуулахад тестийн шатны сорилго ихээхэн үр дүнтэй гэж үзэж байгаа тул 2021-2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн I шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.

IMO, APMO, IGO, EGMO-ийн сонгон шалгаруулалтад оролцох сурагчид болон бүсийн математикийн олимпиадад оролцох сурагчид тус шалгаруулалтад заавал оролцох шаардлагатай.

Анхаарах зүйлс

I шатны шалгаруулалтад оролцох сурагчид www.mmo.mn цахим хуудсанд бүртгэл үүсгэн, өөрийн мэдээллээ үнэн зөв оруулсан байх.

Сурагч тухайн хичээлийн жилд нэг л ангилалд оролцож болох тул ангиллаа зөв сонгох (IMO 2-р шатны сорилгод дунд ангийн сурагч оролцож болно.)

Сурагчид ангилал өгсөж оролцохыг зөвшөөрөх ба ангилал уруудаж орохыг зөвшөөрөхгүй.

Тестийн программтай танилцаж, тестийн сорилгод оролцсон байх.

Тестийн сорилго 2021-10-27-ноос 29-ныг дуустал олимпиад цэсний олимпиадад оролцох хэсэгт байрлана.

Сайтад бүртгүүлэх Бүртгэлийн заавар үзэх

Нийтэлсэн: 2021-10-26, Сүүлийн засвар: 2021-10-26