Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс, дүүргийн олимпиадын засалт

Бүс, дүүргийн олимпиадад оролцсон багш, сурагчдын материалыг онлайнаар засна. Тус олимпиад нийт 1388 багш сурагч оролцож байгаа бөгөөд үүнээс 316 багш сурагч системд материалаа огт оруулаагүй байна. Эдгээр сурагчид өнөөдрийн дотор материалаа системд нөхөж оруулж бидний ажилд туслалцаа үзүүлнэ үү. Бодолт оруулах линкүүд өнөөдөр 13:00-18:00 цагийн хооронд дахин нээгдэнэ (зөвхөн имэйлээр бодолтын дараа илгээсэн материалыг тооцоно).

Өнөөдөр олимпиадын хороо хуралдаж тус олимпиадад бодогдсон дунд, ахлах, багш нарын ангилалд бодогдсон 16 бодлогуудыг засах комиссын ахлагчийг томилох бөгөөд эдгээр ахлагчид бүс, дүүрэг бүрээс ирүүлсэн нэрсийн жагсаалтын дагуу өөр, өөрсдийн сурагчдын материалыг засна.

Бодлогыг үнэлгээг тооцох аргачлалын эхний хувилбарууд манай сайтын бодлогууд хэсэгт орсон. Энэ аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт орж болохыг анхаарна уу.

Засалт дуусах үед засалтын талаарх санал, гомдлыг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлээд дүнг эцсийн байдлаар зарлана.

Жич: Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргүүд засалтаа бие даан хийсэн тул дээр дурдсанаас өөр байдлаар дүнг тооцоно.

Нийтэлсэн: 2022-02-21, Сүүлийн засвар: 2022-02-21