Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Аймгийн математикийн олимпиад

Улсын математикийн 58-р олимпиадын II давааны удирдамж
(Хөдөө орон нутаг)

Зорилго: УМО-58-ын III даваанд оролцох аймгуудын багш, сурагчдыг тодруулах, аймгийн аваргуудыг тодруулах.

Зохиогдох ангилал:

“Дунд 1” (6-8-р ангийн сурагчид),

“Дунд 2” (9-10-р ангийн сурагчид),

“Ахлах” (11-12-р ангийн сурагчид),

“Багш” ангилал.

Хугацаа:

“Дунд 1” ангилал 2022 оны 4-р сарын 4-нд,

“Дунд 2”, “Ахлах”, “Багш” ангилал 2022 оны 4-р сарын 4, 5-нд

Бодолт УБ цагаар 10:00-д орон даяр нэгэн зэрэг эхэлнэ.

Хамрах хүрээ: Сургууль бүрээс 6-12-р ангийн тус бүр 1 сурагч оролцоно. ММОХ (Монголын математикийн олимпиадын хороо)-оос 2021 оны 10-р сард зохион байгуулсан I шатны онлайн сорилгод “Дунд 1”, “Дунд 2”, “Ахлах” ангиллын олимпиадад оролцож 1 ба түүнээс дээш оноо авсан сурагчид тухайн ангилалдаа аймгийн олимпиадад оролцож болно. Дүнг www.mmo.mn сайтын дүнгийн хэсгээс үзээрэй. Нэг ангилалд хэт олон хүүхэд оролцох болсон тохиолдолд онооны босгыг өндөрсгөж болно.

Бодлого дэвшүүлэх, засах: Олимпиадын бодлогуудыг ММОХ хариуцан бэлдэх ба олимпиад болох өдрийн өглөө имэйлээр аймгуудын зохион байгуулагчдад илгээнэ. Аймгууд бодлого хүлээн авах хүмүүсээ ММОХ-ны нарийн бичгийн дарга Д. Даянцолмонд (dayantsolmon@gmail.com) бүртгүүлнэ. Олимпиадын өмнөх өдөр туршилтын имэйл илгээж бодлого хүлээн авч байгааг шалгах тул түүнээс өмнө бүртгүүлнэ үү. Бодлого бүрийн бодолт, дүгнэх аргачлалын схемийг тухайн өдрийн бодолт дуусаны дараа имэйлээр илгээнэ. Засалтыг дүгнэх аргачлалын дагуу тухайн аймгийн математикийн багш нар хариуцан хийнэ. Нийлбэр оноо тэнцсэн тохиолдолд бутархай оноо олгож байр салгаж болно.

УМО-ын III даваанд шалгарах багш сурагчид: УМО-ын III даваанд “Дунд 2”, “Ахлах” ангиллалд тус бүр 2 сурагч, нийт 4 сурагч шалгарч оролцоно. Ингэхдээ “Дунд 2” ангилалд 10-р ангийн 2 сурагч, “Ахлах” ангилалд 12-р ангийн 2 сурагч шалгарч болохгүй. Өөрөөр хэлбэл “Дунд 2” ангилалд 9 болон түүнээс доош ангийн дор хаяж нэг сурагч, “Ахлах” ангилалд 11 болон түүнээс доош ангийн дор хаяж нэг сурагч заавал шалгарсан байх ёстой. Багш нарын ангилалд 2 багш шалгарна. Шалгарсан багш, сурагчдын дүн болон материалыг www.mmo.mn сайтад байршуулна. Зохион байгуулагчид шалгарсан сурагчдын материалыг сурагчид руу имэйлээр илгээж, сурагчид тогтоосон хугацаанд багтан системд материалаа оруулна.

Нийтэлсэн: 2022-03-25, Сүүлийн засвар: 2022-03-25