Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бодлого хамгаалалт

Онлайнаар бодлого хамгаалах хүсэлтийн дагуу материалуудыг дахин засаж дуусч байна. Одоогоор материал нь дахин хянагдаагүй материалууд болон, онлайн хамгаалалт хийгээд шинээр тавьсан оноотой санал нийлэхгүй байгаа багш, сурагчид дараах зүйлсийг анхааралдаа авч биеэр ирж хамгаалах хүсэлтээ baysa.edu@gmail.com руу имэйл гаргана. Хүсэлтийг 4-р сарын 8-ны 20:00 цаг хүртэл хүлээж авна.

1. Материалыг тань дахин хянаад ч оноо нэмэгдэхгүй байгаа бол таны материалд асуудал байх магадлал өндөр юм. Иймд өөрийн бодолтыг дахин хянаж үзэж багш нартайгаа зөвлөлдсөний үндсэн дээр хүсэлт ирүүлнэ үү.

2. Бид засалтыг урьдчилж гаргасан дүгнэх аргачлалын дагуу хийж байгаа. Иймд дүгнэх аргачлалын аль хэсэгт заасан үр дүнд хүрснээ тодорхой бичиж ирүүлнэ. Шаардлагатай бол өөрийн материалыг системээс татаж авч улаан эсвэл өөр ялгарах тод өнгийн балаар тодруулж үзүүлж болно.

3. Цөөхөн тохиолдолд таны бодолт дүгнэх аргачлалд байгаа бодолттой тохирохгүй байж болно. Энэ тохиолдолд таны бодолт, эсвэл гаргасан санаа бодолтонд зайлшгүй хэрэгтэй, эсвэл ашигтай санаа байсан гэдгийг нотлох шаардлагатай. Энэ тохиолдолд биеэр ирж, эсвэл засагч багштай утсаар холбогдож бодлого хамгаалалт хийж болох ба дүгнэх аргачлалд зохих өөрчлөлт оруулсны үндсэн дээр оноог нэмж олгоно. Бид зөвхөн цаасан дээр бичигдсэн зүйлд л оноо тавина гэдгийг анхаар.

4. Хянагч багш биеээр ирж хамгаалах шаардлагагүй гэж үзвэл зөвхөн онлайнаар тайлбар хийгээд өргөдлийг хаана.

5. Биеэр ирж хийх бодлого хамгаалалтыг 4-р сарын 9-нд Түшээ дээд сургуулийн 308 тоотод хийнэ. Багш нарын хамгаалалт хийх цагийг зарлана.

Нийтэлсэн: 2022-04-08, Сүүлийн засвар: 2022-04-08