Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I ба II даваа

Энэ жилийн хувьд олимпиадын I давааг (сургуулийн олимпиад) орон даяар 12-р сарын 9-ны өдөр (баасан гараг) зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Ангиллын хувьд 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 гэсэн ангиллаар зохион байгуулна. 5-6, 7-8 анги 10 бодлого 2 цаг, 9-10, 11-12 анги 15 бодлого 3 цагийн турш бодно. Хэлбэрийн хувьд нөхөх тестийн хэлбэрээр зохион байгуулна. Бодлогуудыг ММОХ-ноос бэлдэж аймаг, дүүргийн боловсролын хэлтэст хүргүүлнэ. Удирдамжийг удахгүй танилцуулна.

Олимпиадын II даваа шаттайгаар явуулна. 

I шат. Аймаг, Дүүргийн олимпиад.

2023 оны 1-р сарын 26, 27 (Пүрэв, Баасан, I улирлын амралтын сүүлийн долоо хоног). Улсын олимпиадад оролцох аймаг, дүүргийн багийн гишүүдийг тодруулах бөгөөд бүс, УБ хотын олимпиадад оролцох сурагчдыг шалгаруулна.

II шат. Бүс, УБ хотын олимпиад

2-р улирлын амралтаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. (БЕГ-тай зөвшилцөх шаардлагатай)

Олимпиадын III даваа буюу Улсын Математикийн Олимпиадын хуваарийг мөн удахгүй танилцуулна.

Нийтэлсэн: 2022-11-21, Сүүлийн засвар: 2022-11-21