Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59-р олимпиадын I даваа зохион байгуулах зөвлөмж

2022-2023 хичээлийн жилийн I давааг ММОХ Улаанбаатар хотын хэмжээнд дүүргүүдийн боловсролын газруудтай хамтран зохион байгуулна. Хөдөө орон нутгийн хүсэлт гаргасан сургуулиудад зохион байгуулана. Тус давааг анх удаа нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж байгаа тул  дараах зүйлсийг сайтар анхаарна уу. Мөн манай сайтад тавигдах нэмэлт мэдээллүүдийг тогтмол нягталж үзэхийг хүсье.

 

Зорилго

Олимпиадын II даваанд оролцох сурагчдыг шалгаруулах, сургуулийн аваргуудыг тодруулах.

 

Ангилал

5-6-р анги, 7-8-р анги, 9-10-р анги, 11-12-р анги

 

Бодолт эхлэх цаг

12-р сарын 9-ны 15:00

 

Бодох хугацаа

5-8-р анги 120 минут

9-12-р анги 180 минут

 

Заавар

Шалгалтыг нөхөх тестийн хэлбэрээр зохион байгуулна. Бодлого бүрийн хариу натурал тоо байна. Сурагчид тоон хариуг хариултын хуудсанд бичиж хянагч багшид хураалгана. Хянагч багш сурагчдын хариултыг урьдчилж бэлдсэн эксэл файлд нэгтгэн дүүргийн мэргэжилтэн рүү илгээх ба сурагчдын материалыг I давааны албан ёсны дүн гартал битүүмжлэн хадгална.

 

Сурагчдын анхаарах зүйлс

Олимпиадад оролцох сурагчид www.mmo.mn хуудаст бүртгүүлж өөрийн ID-г мэддэг байх шаардлагатай. Бодолтын үед горьтог, шугам, үзэг, бал, харандаа зэрэг бичгийн хэрэгсэл ашиглаж болох ба тооны машин, таблет, компьютер зэргийг ашиглаж болохгүй. Дараах линкээр орж бүртгүүлэх заавар-ыг үзнэ үү! Бага ангийн сурагчдын хувьд өөрийн имэйл хаяггүй бол эцэг, эх, багшийн имэйл хаягыг ашиглаж болно. Мөн нэг имэйл хаягийг олон удаа ашиглаж болох тул багш өөрийн имэйл хаягаа ашиглан сурагчиддаа бүртгэл үүсгэж болно.

 

Зохион байгуулагчын зүгээс анхаарах зүйлс

Олимпиадад оролцох сурагчдын урьдчилсан жагсаалтыг гаргаж www.mmo.mn хуудаст бүртгүүлсэн ID-г бүртгэсэн байна. Шалгалт дууссаны дараа сурагчдын хариултын хуудсыг нэгтгэн excel файлд оруулж дүүргийн мэргэжилтэн рүү илгээнэ.

Шалгалтын материалыг 9-ны өдрийн 14:30-д дүүргийн мэргэжилтнүүдэд цахим шуудангаар илгээх бөгөөд мэргэжилтнүүд цааш сургуулиуд руу дамжуулна. Бодлого болон хариултын хуудасыг pdf файл хэлбэрээр илгээх тул зохион байгуулагчид pdf файл нээх, хэвлэх бэлтгэлээ хангасан байна. Шалгалтын материалыг шалгалт дуустал гадагшаа задруулахгүй, нууцлалыг хангана.

 

Олимпиадын хяналт

Олимпиадын I давааг зохион байгуулж буй сургууль бүр дүүргийн бусад сургуулиас томилогдсон эцэг, эх, багш нарын төлөөллийг олимпиад зохион байгуулах үйл ажиллагаатай танилцах, ажиглах боломжоор хангана.

Нийтэлсэн: 2022-12-05, Сүүлийн засвар: 2022-12-05