Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I даваа

12-р сарын 9-нд ММОХ анх удаагаа УБ хот болон, хөдөө орон нутгийн зарим сургуулиудын хүрээнд нэгдсэн олимпиадын I давааг  туршилтын байдлаар зохион байгууллаа. 

Хамтарч ажилласан нийслэлийн дүүргийн БСУГ-ийн мэргэжилтнүүд болон сургууль дээр олимпиад зохион байгуулсан нийт багш, менежерүүдэд талархал илэрхийлье.

Олимпиадын I давааны бодлогуудыг удахгүй веб-д байрлуулна.

Олимпиадын бодлогуудыг эндээс үзнэ үү.

Дүүрэг, сургуулиудын хариултын хуудсуудыг хүлээн авч дууссаны дараа хариултыг системд байршуулж дүн гаргах тул ажлын өдрүүд эхэлсний дараа дүнг гарахаар байгааг анхаарна уу.

Олимпиадын I даваанд оролцоогүй сургуулиуд тус бүрдээ сургуулийн олимпиадаа зохион байгуулж дараагийн шатанд оролцох сурагчдаа тодруулна.

I даваанд гарсан алдаа дутагдал болон II давааг хэрхэн зохион байгуулах талаар тун удахгүй онлайн хурал зохион байгуулж хэлэлцэнэ.

Нийтэлсэн: 2022-12-10, Сүүлийн засвар: 2022-12-10