Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I давааны дүн

I давааны аймаг дүүргүүдээс ирүүлсэн дүнг системд оруулж дууслаа. Удахгүй аймаг, дүүргээр жагсаасан жагсаалтыг гаргах болно.

I давааны дүн гарч байна. Дүн системд бүрэн хуулагдаж дуусаагүй байгаа тул өөрийн тань нэр жагсаалтад ороогүй бол дууссан тухай мэдэгдэл гартал түр хүлээгээд дараа нь санал хүсэлтээ ирүүлнэ үү!

Бодлогуудын зөв хариултыг бодлогууд хэсгээс үзээрэй!

Сургуулиудаас ирж байгаа файл шаардлага хангахгүй байгаа тул сурагчдын хариултыг системд оруулахад хүндрэлтэй байна.

Дараах зүйлсийг анхааралтай уншаад системд хариулт нь ороогүй сурагчдын хариултыг baysa.edu@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

1. ID байхгүй сурагчийн дүн системд орохгүй.

2. Натурал тоогоор бичээгүй хариулт системд орохгүй.

3. Хорооноос өгсөн файлд өөрчлөлт оруулалгүйгээр зөвхөн сурагчдын хариултыг оруулна. Sheet-ийн нэр өөрчлөх, багана нэмэх хориотой. Зөвхөн сурагчдын хариулт нэмж бичиж болно. Хариулт оруулах файл татах 

4. Бодлогуудын зөв хариултыг бодлогууд хэсгээс үзээрэй.

5. Дүнгийн жагсаалтад ID нь байгаа ч нэр нь гарахгүй байгаа тохиолдолд баруун дээд буланд байрлах өөрийн нэр дээр дарж засвар мэдээллээ гүйцээж оруулаарай.

6. Системд дүн тань ороогүй бол аймаг, дүүргээс ирсэн дүнгийн жагсаалт файлыг үзнэ үү. Жагсаалтыг эндээс үзээрэй. Хэрвээ таны аль нэг мэдээлэл дутуу эсвэл буруу орсон бол аль дээрх файлыг үндэслэн системд дүнг нөхөж оруулна. Дээрх файлд мэдээлэл анхнаасаа буруу орсон бол шалгалт өгсөн газраараа дамжуулан залруулга ирүүлээрэй.

 

Нийтэлсэн: 2022-12-14, Сүүлийн засвар: 2022-12-14