Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-59, I давааны дүүргүүдийн дүнгийн жагсаалт

1. Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

2. Баянгол дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

3. Баянзүрх дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

4. Сонгинохайрхан дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

5. Сүхбаатар дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

6. Хан-Уул дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

7. Чингэлтэй дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

   

Нэгдсэн жагсаалтанд нэр нь орсон ч дүүргийнхээ жагсаалтад нэр ороогүй бол өөрийн хувийн мэдээллээ шинэчилж оруулаарай.

Нийтэлсэн: 2022-12-21, Сүүлийн засвар: 2022-12-21