Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Дүүргүүдийн онооны тархалтын хүснэгт

Дараах тархалтын хүснэгтийг ашиглан дүүргийн олимпиадад оролцох сурагчдын жагсаалтыг гаргана.

Хүснэгтийн нүдэнд тухайн онооноос багагүй оноо авсан нийт сурагчдын тоог оруулав.

Дүнгийн нэгтгэл

Нийтэлсэн: 2023-01-16, Сүүлийн засвар: 2023-01-16