Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO сонгон шалгаруулалтын урьдчилсан дүн, бодлого хамгаалалт

Та бүхэнд "Үзэсгэлэн болгогч" хэмээх туулай жилийн сар шинийн мэнд дэвшүүлье!

EGMO сорилгын урьдчилсан дүн гарлаа.

Нэгдсэн дүнг http://www.mmo.mn/olympiads/results/egmo2023/ -ээс харна уу!

I сорилгын дүн

II сорилгын дүн

Бодлогуудын бодолт болон дүгнэлт аргачлал /сурагчдын бодолтоос мөн харж болно/:

I сорилго

II сорилго

Бодлого хамгаалах хүсэлтийг 2-р сарын 24-ны 17:00 хүртэл http://www.mmo.mn/olympiads/supplements/ хуудсаар авна.

Нийтэлсэн: 2023-02-23, Сүүлийн засвар: 2023-02-23