Бүртгүүлэх Нэвтрэх

УМО-ын II давааны хуваарь

Боловсролын ерөнхий газрын даргын 3-р сарын 3-ны өдрийн Олимпиадын II давааны хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 1/579 тоот тушаалын дагуу олимпиадын хугацааг дараах байдлаар өөрчиллөө.

УМО-ын II даваа хоёр шаттай зохион байгуулагдана.

I шат. Аймаг, дүүргийн олимпиад. 3-р сарын 18, 19-нд дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.

C (5-6) ангилал 3-р сарын 18-нд 09:00-11:00, 4 бодлого бодно.

D (7-8) ангилал 3-р сарын 18-нд 09:00-12:00, 4 бодлого бодно.

E (9-10), F (11-12), S (ББ), T (ДБ) ангилал 3-р сарын 18, 19-нд 09:00-13:30, өдөр бүр 3 бодлого бодно.

Дүүргийн олимпиадын удирдамж.

II шат. УБ хот, бүсийн олимпиад. 3-р сарын 25, 26-нд дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.

D (7-8) ангилал 3-р сарын 25-нд 09:00-12:00, 4 бодлого бодно.

E (9-10), F (11-12), S (ББ), T (ДБ) ангилал 3-р сарын 25, 26-нд 09:00-13:30, өдөр бүр 3 бодлого бодно.

Баруун бүсийн олимпиад Ховд аймгийн Цэцэг суманд, Говийн бүсийн олимпиад Өмнөговь аймагт, Зүүн бүсийн олимпиад Хэнтий аймагт тус тус зохион байгуулагдана. Төвийн бүсийн олимпиадыг зохион байгуулахаар санал өгсөн газар одоогоор байхгүй байна. Зохион байгуулах саналтай газар байвал яаралтай холбогдоно уу (онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж болно). Зохион байгуулагч олдохгүй тохиолдолд энэ жил Төвийн бүсийн олимпиадыг зохион байгуулахгүй.

Нийтэлсэн: 2023-03-03, Сүүлийн засвар: 2023-03-02