Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Аймаг, дүүргийн олимпиадын I өдрийн бодолт, дүгнэх аргалал.

Бодолт, дүгнэх аргачлал

Дүгнэх аргачлалд оруулсан өөрчлөлтийн талаар энд мэдээлэх тул цаг тутамд шалгаж байхыг хүсье!

1. E1 бодлогын дүгнэх аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.

2. D1 бодлогын дүгнэх аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. 16:25.

Нийтэлсэн: 2023-03-18, Сүүлийн засвар: 2023-03-18