Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Аймаг, дүүргийн олимпиадын II өдрийн бодолт, дүгнэх аргалал.

II өдрийн бодолт, дүгнэх аргачлал

Дүгнэх аргачлалд оруулсан өөрчлөлтийн талаар энд мэдээлэх тул цаг тутамд шалгаж байхыг хүсье!

1. F5 бодлогын дүгнэх аргачлалд засвар оруулав. 14:10

2. E5 бодлогын бодолт, дүгнэх аргачлалд засвар оруулав. 15:40

Нийтэлсэн: 2023-03-19, Сүүлийн засвар: 2023-03-19