Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Дүүргийн математикийн олимпиад багш, сурагчдын материал

Дүүргүүдийн шагналт байрт орсон багш, сурагчдын материалыг оруулж байна. Бүрэн ирээгүй байгааг анхаарна уу!

1. Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

2. Баянгол дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

3. Баянзүрх дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

4. Сонгинохайрхан дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

5. Сүхбаатар дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

6. Хан-Уул дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

7. Чингэлтэй дүүрэг

5-6-р анги

7-8-р анги

9-10-р анги

11-12-р анги

Бага ангийн багш

Дунд ангийн багш

Нийтэлсэн: 2023-03-19, Сүүлийн засвар: 2023-03-19