Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO сорилгын бүртгэл

IMO сорилгод оролцох сурагчдын тоог гаргах шаардлагатай байгаа тул оролцох сурагчид дараах мэдээллийг imo2023mng@gmail.com хаягаар ирүүлж бүртгүүлнэ үү! Сорилгод заавал биеэр ирж оролцоно.

1. Овог, нэр

2. Аймаг, дүүрэг

3. Сургууль

4. F ангиллын эрх авсан олимпиад.

Нийтэлсэн: 2023-03-29, Сүүлийн засвар: 2023-03-29