Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60-ийн I даваанд бодлого дэвшүүлэх тухай

Монголын математикийн олимпиадын 60-р олимпиадын 1-р даваа болон улирлын нээлтийн олимпиадад бодлого дэвшүүлэхийг урьж байна. Олимпиадад дэвшүүлж байгаа бодлого нь дараах нөхцөлийг хангасан байна:

 1. Бодлого нь тухайн ангиллын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургалтын агуулгад багтсан сэдвийн хүрээнд байна.

 2. Бодлогын хариу нь натурал тоо гардаг байна.

 3. Өөр ямар нэг олимпиадад дэвшигдэж байгаагүй, шинэлэг санаатай байна.

 4. Бодлого зохиогч нь 2023-2024 оны хичээлийн жилд тухайн ангилалд хичээл заагаагүй байх.

 5. Өмнө жилийн I даваанд дэвшигдсэн бодлогууд:

  С ангилал

  D ангилал

  E ангилал

  E ангилал

Бодлого зохиогч нь өөрийн овог, нэр, ажиллаж байгаа сургууль эсвэл байгууллагын нэр болон хичээл зааж байгаа ангийн талаар мэдээллийг бичиж ирүүлнэ.

Бодлогуудыг 11-р сарын 25-ны дотор baysa.edu@gmail.com хаягаар хүлээн авна. Бодлогын нууцлалыг зохиогч чандлан хариуцна.

Зохиосон бодлого нь дээрх хоёр олимпиадад сонгогдон орсон тохиолдолд мөнгөн урамшуулал, Монголын Математикийн 60-р Олимпиадын цувралаар (хэвлэгдэж гарах үед) шагнана.

 

Жич. Монголын Математикийн 59-р олимпиадын 3-р даваанд бодлого дэвшүүлсэн, батламжаа аваагүй хүмүүс 96660036 утсаар холбогдож батламжаа аваарай.

Нийтэлсэн: 2023-11-11, Сүүлийн засвар: 2023-11-11