Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа болон I давааг зохион байгуулах удирдамж

Бэлтгэл даваа.

2023-2024 оны хичээлийн жилд бэлтгэл давааг сурагчдын C (5-6), D (7-8), E (9-10), F (11-12) ангиллаар зохион байгуулах бөгөөд багийн болон сурагчдын нэгдсэн дүн гаргаж байр эзлүүлнэ.

Бэлтгэл даваанд оролцсоноор I даваа зохион байгуулах бэлтгэх хангах, сурагчдын хувьд олимпиадын туршлагатай болох зэрэг давуу талтай юм. I даваанд оролцохын тулд бэлтгэл даваанд заавал оролцох шаардлагагүй юм.

I даваа.

I давааг сурагчдын C (5-6), D (7-8), E (9-10), F (11-12) ангиллаар зохион байгуулж амжилттай оролцсон сурагчдад олимпиадын II даваанд оролцох эрх олгоно. Эрх олгох журмыг 2023 оны 1-р сард www.mmo.mn-д нийтлэгдсэн мэдээллийн товхимлоос үзнэ үү.

Бэлтгэл даваа болон I давааг нөхөх тестийн хэлбэрээр танхимаар зохион байгуулна.

Хугацаа:

Бэлтгэл даваа - 2023-12-08, 15:00-17:30 (УБ цаг).

I даваа - 2023-12-18, 15:00-17:30 (УБ цаг). (Тусгаар тогтнолын олимпиадын ОУ-ын даваатай давхацсан тул 15-наас 18-нд шилжүүллээ)

C, D ангилалд тус бүр 10 бодлого бодно, бодох хугацаа 2 цаг,

E, F ангилалд тус бүр 12 бодлого бодно, бодох хугацаа 2 цаг 30 мин байна.

Зорилго:

 1. Олимпиадын I давааны бэлтгэл хангах, ММО I давааг анх удаа орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулах,

 2. IMO, EGMO зэрэг олон улсын олимпиадад оролцох багт дэмжлэг үзүүлэх сан бүрдүүлэх,

 3. Олимпиадад идэвхтэй оролцдог сургуулиудыг тодруулж багийн дүнгээр байр эзлүүлэх,

 4. Олимпиадын II даваанд оролцох сурагчдыг шалгаруулах.

 

Бүртгэл:

Шинэ зааварыг эндээс үзнэ үү.

 1. Оролцох сургуулиуд www.mmo.mn хуудаст оруулсан удирдамжаас бүртгэлийн файл татан авч зааврын дагуу оролцох сурагчдын мэдээлэл, материал хүлээн авах хүний мэдээллийг оруулж, бэлтгэл даваанд оролцох эсэхээ мэдүүлнэ. https://www.mmo.mn/post/?id=329

 2. Бүртгэлийн файл болон сургуулийн олимпиад зохион байгуулах комиссын тушаалын хуулбарыг mmo60official@gmail.com хаяг уруу 12-сарын 5-ний дотор илгээнэ.

 3. Бэлтгэл даваанд оролцох бол хураамж төлсөн баримтыг мөн mmo60official@gmail.com хаяг уруу илгээнэ.

 4. Бэлтгэл даваанд (нэг сургуулиас нийтдээ) 10-аас цөөн тооны сурагч оролцуулах бол хураамж төлөх шаардлагагүй.

 5. Бүртгүүлсэн сурагчдын нэрсийн жагсаалтыг www.mmo.mn сайтад байршуулна.

 6. Нэг сургуулиас оролцох сурагчдын тоонд хязгаар тогтоохгүй.

 7. Бүртгэлтэй холбоотой аливаа асуултыг зөвхөн mmo60official@gmail.com хаяг уруу бичиж асууна.

 8. Бүртгэлд зориулан лавлах утас ажиллуулах боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.

 9. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт тайлбарыг www.mmo.mn-д байршуулна.

 10. Сурагчид заавал www.mmo.mn-д урьдчилж бүртгүүлж ID авсан байх шаардлагаүй. ID-гүй сурагчдын мэдээллийг бүрэн ирүүлсэн тохиолдолд системээс автоматаар бүртгэл үүсгэнэ. ID-тай сурагчдын хувьд давхар бүртгэл үүсгэхгүй байх үүднээс ID-гаа заавал бичиж ирүүлнэ.

 

Бэлтгэл даваанд орох хураамж:

Оролцох сурагчдын тоо:

1-9 тохиолдолд хураамжгүй

10-30 тохиолдолд 300,000 төгрөг,

30-аас олон тохиолдолд 500,000 төгрөг

байна. Шаардлагатай тохиолдолд төлбөрийн и-баримт гаргаж өгөх боломжтой.

Хураамж төлөх дансны мэдээлэл:

Банкны нэр: Хас Банк

Дансны нэр: ММОХ ТББ

Дансны дугаар: 5002404488

 

Зохион байгуулалт:

 1. Сургууль бүр сургуулийн олимпиад зохион байгуулах комиссоо томилж мэдүүлгээ зааврын дагуу ирүүлнэ. Сурагчдаа https://www.mmo.mn/accounts/addusers/ хуудсаар дамжуулан бүртгүүлнэ. Багш урьдчилж www.mmo.mn-д бүртгүүлсэн байна.

 2. Олимпиадын сэдэв хүлээн авах багш нь үнэнч шударга, хариуцлагатай, нэр хүнд бүхий хүн байх ба олимпиад зохион байгуулагдаж дуустал сэдвийн нууцлалыг хадгална.

 3. Бэлтгэлд даваанд оролцох сургуулийн сэдэв хүлээн авах багш нарт 12-р сарын 6-ний 16:00-17:00 цагийн хооронд mmo60official@gmail.com хаягаас туршилтын имэйл илгээж тухайн имэйл ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана. Дурдсан хугацаанд имэйл хүлээн аваагүй тохиолдолд сэдэв хүлээн авах багш mmo60official@gmail.com уруу имэйл бичиж мэдэгдэнэ.

 4. I даваанд оролцох сургуулийн сэдэв хүлээн авах багш нарт 12-р сарын 15-ний 16:00-17:00 цагийн хооронд mmo60official@gmail.com хаягаас туршилтын имэйл илгээж тухайн имэйл ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана. Дурдсан хугацаанд имэйл хүлээн аваагүй тохиолдолд сэдэв хүлээн авах багш mmo60official@gmail.com уруу имэйл бичиж мэдэгдэнэ.

 5. Зохион байгуулагчид туршилтын имэйлд хавсаргасан нарийвчилсан зааврыг хэвлэж ямар нэг техникийн асуудал байгаа эсэхийг заавал шалгана.

 6. Олимпиад зохион байгуулж байгаа сургуулиуд нэг ангилалд оролцож байгаа сурагчид нэг ширээнд зэрэгцэж суухгүй байхаар суудлыг урьдчилж бэлдсэн байна.

 7. Олимпиадын сэдвийг шалгалт эхлэхээс 30-40 минутын өмнө имэйлээр хүргүүлэх бөгөөд зохион байгуулагчид сурагчдын тоогоор сэдэв болон хариултын хуудсыг хэвлэж заасан хугацаанд шалгалтыг авна.

 8. Олимпиад дууссаны дараа сурагчдын хариултыг www.mmo.mn-д тавигдсан дүнгийн хүснэгтэд зааврын дагуу оруулж 24 цагийн дотор mmo60official@gmail.com хаяг уруу илгээнэ. 24 цагийн дотор зааврын дагуу дүн оруулах линкээр илгээнэ.

 9. Бэлтгэл давааны дүнг 12-р сарын 10-ний өдөр, I давааны дүнг 12-р сарын 20-ний өдөр гаргаж www.mmo.mn сайтад мэдээлнэ.

 10. Шагналыг аймаг, дүүргийн боловсролын хэлтсээр дамжуулан олгоно.

Бэлтгэл даваанд байр эзлүүлэх:

Бэлтгэл даваанд оролцож байгаа сургуулиуд

Багийн дүнгээр тэргүүлсэн сургуулиудад батламж, дурсгалын зүйлс гардуулна.

Багийн дүнг гаргахдаа

 1. Тухайн сургуулиас орсон хамгийн өндөр оноотой 10 сурагчийн нийлбэр оноо

 2. Нийт сурагчдын онооны дундаж

 3. F ангиллын сурагчдын дундаж оноо

 4. E ангиллын сурагчдын дундаж оноо

 5. D ангиллын сурагчдын дундаж оноо

 6. C ангиллын сурагчдын дундаж оноо

гэсэн үзүүлэлтүүдийг харгалзаж тогтооно (их оноотой нь өмнө нь жагсана). Өөрөөр хэлбэл сургуулиудын 1-р үзүүлэлт тэнцүү тохиолдолд 2-р үзүүлэлтийг, 2-р үзүүлэлт тэнцсэн тохиолдолд 3-р үзүүлэлтийг харьцуулна гэх мэтээр тогтооно.

Тухайн аймаг эсвэл дүүргээс 10 буюу түүнээс дээш сургууль шалгаруулалтад оролцсон тохиолдолд аймаг, дүүргийн дүнг гаргаж байр эзлүүлнэ. Байр эзэлсэн сургуулиудад батламж, дурсгалын зүйлс гардуулна.

Сурагчдын оноог багийн дүнд тооцохдоо анги бүрийн нийлбэр оноог 100 байхаар тооцож хувилна. Жишээ нь E ангилал 12 бодлого, нийт 12 оноотой тул 1 оноог 8.33-аар тооцно. Бэлтгэл даваанд амжилттай оролцож сургуульдаа тэргүүлсэн сурагчдад батламж олгоно.

Нийтэлсэн: 2023-12-07, Сүүлийн засвар: 2023-11-22