Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Мэдээлэл №3

 1. Хичээлийн жилийн хуваарь:
  1. 2023-12-08, Бэлтгэл даваа (Орон даяар тестээр), C, D, E, F ангилал
  2. 2023-12-18, ММО-60, I даваа (Орон даяар тестээр), C, D, E, F ангилал
  3. 2024-01-17, MМО-60, II даваа I шат (аймаг, дүүргийн олимпиад), C, D, E, F, S, T ангилал
  4. 2024-01-25, 26, ММО-60, II даваа II шат (бүс, УБ хот) D, E, F, S, T ангилал
  5. 2024-04-01-08, ММО-60, III даваа, Улсын математикийн 60-р олимпиад, Өмнөговь аймаг, E, F, T ангилал
  6. IMO, EGMO сорилгын хуваарийг тухайн үед нь зарлана.
 2. Сурагчид нэг хичээлийн жилд зөвхөн нэг ангилалд өрсөлдөх ба хэрвээ ангилал өгсөх бол зөвхөн I даваанаас эхлэж өгсөж оролцож болно. Нэгэнт ангилал өгсөж оролцсон бол дараагийн даваанд ангиллаа сольж болохгүй. Тухайлбал, хэрвээ сурагч IMO сорилгод оролцохоор бол I даваанд заавал F ангилалд оролцож III даваанд оролцох эрх авсан байна. Тухайн ангиллын уралдаан дууссан бол ямар ч тохиолдолд цаашид ангилал өгсөж оролцох боломжгүй.
 3. I даваанд дүүргүүдийн жагсаалтын эхний 50 байрт шалгарсан, аймгуудын эхний 30 байрт шалгарсан сурагчид II давааны I шатанд оролцох эрх авна. Жагсаалтыг ангилал тус бүрээр нийлбэр оноогоор их оноотойгоос бага оноотой руу жагсааж эрэмбэлнэ.
 4. Сургуулиуд I даваанд заавал оролцох үүрэгтэй бөгөөд ямар нэг байдлаар оролцоогүй тохиолдолд дараах байдлаар шийднэ. Үүнд
  1. I даваанд оролцоогүй тухайн сургуулиас аймаг, дүүргийн олимпиад зохион байгуулах комисст бичгээр хүсэлт гаргана.
  2. Зохион байгуулах комисс хүсэлтийг хүлээн аваад ангилал тус бүрд 1-ээс олонгүй сурагчийг II шатанд оролцуулахаар шийдвэрлэж болно.
  3. Зохион байгуулах комисс хүсэлтийг хүлээн авахгүй байх эрхтэй.
 5. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээллийн товхимолоос үзнэ үү.
 6. Бүртгэл хэрхэн хийх талаар видео заавар.

Нийтэлсэн: 2023-12-04, Сүүлийн засвар: 2023-12-04