Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бэлтгэл болон I давааны талаар

Зохион байгуулагч багш нар сурагчдынхаа хариултын нэгтгэлийг дараах линкээр системд хуулна уу!

Сурагчдын хариултыг системд хуулах

Сурагчдын дүн орсон эсэхийг шалгах

С ангилал

D ангилал

E ангилал

F ангилал

Бэлтгэл даваа өнөөдөр 15:00 цагт эхлээд явж байна.

Бүх багш нар бэлтгэл даваа, I давааг зохион байгуулах удирдамжыг маш сайн унших хэрэгтэй байна.

Удирдамжинд бичсэн зүйлийг утсаар залгаж асууж байгаа нь ажилд ихээр саад болж байна!!!

I даваанд улам олон сургууль оролцох тул бүх мэдээллийг зөвхөн вэбээр дамжуулж өгнө. Веб дээрх мэдээллийг сайтар уншиж танилцсаны дараа асуултаа имэйлээр ирүүлнэ. Веб дээрх мэдээлэл асуусан тохиолдолд хариу имэйл бичихгүй!!!

Бүртгэл болон хариулт авах аргаа өөрчлөх шаардлагатай болсон тул маргааш хүртэл бүртгэлийг түр зогсоож байна. Иймд дээрх хугацаанд бүртгэлийн имэйл хүлээн авахгүй.

Нийтэлсэн: 2023-12-08, Сүүлийн засвар: 2023-12-08