Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа

ММО-60, I даваа 2023 оны 12-р сарын 18-нд орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдаж байна.

Уг олимпиад нь сургуулийн олимпиадыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах, шилдэг сурагчдыг II даваанд ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр оролцуулах зорилготой зохион байгуулагдаж байгаа юм.

Тус олимпиадад оролцоод дүүргийн жагсаалтын эхний 50 байрт, аймгийн жагсаалтын эхний 30 байрт шалгарсан сурагчид II давааны I шатанд оролцох эрх шууд авна. Эдгээр сурагчдаас гадна сургууль бүрийн тухайн ангиллын тэргүүн байрт шалгарсан сурагчид II давааны I шатанд оролцох эрх авна.

Хэрвээ аль нэг сургууль ММОХ-оос зохион байгуулж байгаа I даваанд оролцоогүй бол дотооддоо сургуулийн олимпиадаа зохион байгуулаад ангилал тус бүрд 1, 1 сурагч II давааны I шат буюу аймаг, дүүргийн олимпиадад оролцуулж болно.

Дэлгэрэнгүйг 2023 оны 1-р сард гаргасан ММОХ-ын мэдээллийн эмхэтгэлээс харж болно.

Нийтэлсэн: 2023-12-18, Сүүлийн засвар: 2023-12-18