Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I давааны дүнг системд байршуулах

Зохион байгуулагч багш нар сурагчдынхаа хариултын нэгтгэлийг дараах линкээр системд хуулна уу!

Сурагчдын хариултыг системд хуулах

Сурагчдын дүн орсон эсэхийг шалгах

С ангилал

D ангилал

E ангилал

F ангилал

Нийтэлсэн: 2023-12-18, Сүүлийн засвар: 2023-12-18