Бүртгүүлэх Нэвтрэх

II давааны I шатанд оролцох сурагчид

II давааны I шат буюу аймаг дүүргийн олимпиадын олимпиадад дараах болзлыг хангаж байгаа сурагчид шууд оролцоно.

  1. Дүүргийн жагсаалтын эхний 50 байрт (Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүд нэг жагсаалтаар байр эзлэнэ), аймгийн жагсаалтын эхний 30 байрт шалгарсан сурагчид. Оноо тэнцсэн тохиолдолд 50-д илүү ойрхон байхаар оноог таслана.
  2. I шатанд оролцсон математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль дээрх болзлыг хангаагүй сурагчдаас ангилал тус бүрд 5 сурагчийг, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтгүй сургууль дээрх болзлыг хангаагүй сурагчдаас ангилал тус бүрд 3 сурагчийг онооны жагсаалтын дагуу нэмэлтээр оролцуулж болно. Эдгээр сурагчид нь I даваанд 1 буюу түүнээс дээш оноо авсан байна. Оноо тэнцсэн тохиолдолд сургууль дотооддоо сонгон шалгаруулалт хийнэ.
  3. Хэрвээ тухайн сургуулиас I шатанд оролцоогүй бол C, D, E, F ангилал тус бүрд 1 сурагч II шатны I даваанд оролцуулж болно.
  4. Ямар ч тохиолдолд I даваанд 0 оноо авсан сурагч II даваанд оролцох боломжгүй.

Эх сурвалж:

Мэдээллийн товхимол 2023, 1-р сар.

https://www.mmo.mn/post/?id=331

Нийтэлсэн: 2023-12-23, Сүүлийн засвар: 2023-12-23