Бүртгүүлэх Нэвтрэх

II давааны I ба II шатны хугацаа өөрчлөгдсөн тухай

БЕГ-аас ирсэн чиглэлийн дагуу II давааны I шатыг 1-р сарын 25-28-ны өдрүүдийн аль нэгэнд зохион байгуулахаар боллоо. Хугацааг тун удахгүй зарлана.

I шатны хугацааг хойшлуулсантай холбогдуулан II давааны II шатыг 2-р сарын 24, 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар боллоо.

Нийтэлсэн: 2024-01-03, Сүүлийн засвар: 2024-01-03