Бүртгүүлэх Нэвтрэх

II давааны I шатны дүн

II давааны I шатны дүнг эцэслэн гаргалаа.

Дараагийн даваанд шалгарах багш, сурагчдыг дараах дүрмийн дагуу шалгарууллаа. E, F, T ангилалд аймаг, дүүрэг тус бүрийн эхний 2 байрт шалгарсан багш, сурагчдад ММО-60-ийн III даваанд оролцох эрх олголоо. Оноо тэнцсэн аймаг, дүүргүүдийн хувьд II давааны II шатны дүнгээр улсын эрх олгоно. Ингэхдээ оноо тэнцсэн байдал нь тухайн аймаг, дүүрэгт давуу тал олгохгүй байхаар шийдвэрлэнэ. Жишээ нь СБД-ийн 2-3-р байрт оноо тэнцсэн хоёр багшийн II шатанд хэн өндөр оноо авсан нь СБД-ийн багт орон УМО-д оролцох ба үлдэх багш нь УБ хотын багш нарт олгох 5 эрхийн төлөө өрсөлдөнө.

Үүний дараа бусад багш сурагчдын дунд улсын жагсаалт үүсгэн эхний 20 байрт шалгарсан багш сурагчдад II шатанд оролцох жагсаалтын эрх олголоо (удирдамжийн 10.1 заалт). Тус жагсаалтаас эрх авсан сурагчид болон УМО-ын эрх авсан багш нарыг оролцуулалгүйгээр аймаг дүүргийн жагсаалт гаргаж уг жагсаалтаас II давааны II шатанд оролцох багш, сурагчдад эрх олгов. Ингэхдээ 10-р заалтын "оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно" гэснээр аймгийн эрх авах оролцогчдын тоог 10-аас, дүүргийн эрх авах оролцогчдын тоог 20-оос хэтрэхгүй байхаар сонголоо. Дэлгэрэнгүй дүнг https://www.mmo.mn/olympiads/results/?year=60 -ээс харна уу!

Шалгарсан багш, сурагчид өөрсдийн материалыг https://www.mmo.mn/olympiads/supplements/ хуудсаар орж системд хуулна уу. Материалаа https://www.mmo.mn/post/?id=348 -ээс болон аймаг, дүүргийн олимпиад зохион байгуулагчдад хандан авна. Материалыг зурган хэлбэрт хөрвүүлэх ёстойг анхаар.

 

Нийтэлсэн: 2024-02-05, Сүүлийн засвар: 2024-02-05